กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

แนะนำกรม ปภ.

3/1/2565
แนะนำกรม ปภ. (ปี 2564)
06:58 นาที
253 ครั้ง

แนะนำกรม ปภ. (ปี 2564)

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิดิโอนี้ผ่านการบีบอัดไฟล์เพื่อความรวดเร็วในการนำขึ้นเว็บไซต์ หากต้องการไฟล์ต้นฉบับ กรุณาติดต่อ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21760 ครั้ง