กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

19/2/2557
ปภ.มุ่งสร้างปีใหม่สัญจรปลอดภัย 2557
1 นาที
453 ครั้ง

ปภ.มุ่งสร้างปีใหม่สัญจรปลอดภัย 2557

สกูปโทรทัศน์ ชุด ปภ. มุ่งสร้างปีใหม่สัญจรปลอดภัย ความยาว 60 วินาที

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62495 ครั้ง