กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

Animation Clip

11/4/2565
ปภ.แนะใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี..ลดบาดเจ็บรุนแรง-ลดอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
1:59 นาที
200 ครั้ง

ปภ.แนะใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี..ลดบาดเจ็บรุนแรง-ลดอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

อุปกรณ์นิรภัยเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางโดยเฉพาะเมื่อประสบอุบัติเหตุ จะช่วยป้องกันผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 60368 ครั้ง