กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

Animation Clip

11/4/2565
ปภ.เตือนจุดเสี่ยงอันตราย...แนะเรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านจุดเสี่ยงอย่างปลอดภัย
2:29 นาที
204 ครั้ง

ปภ.เตือนจุดเสี่ยงอันตราย...แนะเรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านจุดเสี่ยงอย่างปลอดภัย

การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนอกจากผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 60374 ครั้ง