กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย

18/9/2566
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นาที
29 ครั้ง

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

https://drive.google.com/drive/folders/109krnBDYkxZQ8xgFn3GDq9Xn81A2j_Pi?usp=sharing

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62478 ครั้ง