กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

VCD/DVD

สารคดี

3/6/2556
ภัยพิบัติ...คลื่นยักษ์สึนามิ
51.22 นาที
549 ครั้ง

ภัยพิบัติ...คลื่นยักษ์สึนามิ

บทเรียนชุด ภัยพิบัติ...คลื่นยักษ์สึนามิ ผลิตโดย ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่ง­เอเซีย (ADPC) ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 28287 ครั้ง