กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

23/2/2560
10. ชุด “ปภ.แนะเรียนรู้ - ป้องกัน “แผ่นดินไหว” มหันตภัยธรณีพิโรธ...ลดความสูญเสีย”
2.55 นาที
422 ครั้ง

10. ชุด “ปภ.แนะเรียนรู้ - ป้องกัน “แผ่นดินไหว” มหันตภัยธรณีพิโรธ...ลดความสูญเสีย”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27219 ครั้ง