กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

23/2/2560
09. ชุด “ปภ.เตือนเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย...ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้”
2.53 นาที
501 ครั้ง

09. ชุด “ปภ.เตือนเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย...ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27196 ครั้ง