กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

23/2/2560
08. ชุด “ปภ.แนะเตรียมสภาพรถให้พร้อม - เรียนรู้หลักขับรถช่วงฤดูฝน...เดินทางปลอดภัย”
3.15 นาที
411 ครั้ง

08. ชุด “ปภ.แนะเตรียมสภาพรถให้พร้อม - เรียนรู้หลักขับรถช่วงฤดูฝน...เดินทางปลอดภัย”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27218 ครั้ง