กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

23/2/2560
04. ชุด “ปภ.แนะเลี่ยงพฤติกรรมเร็ว - เมาไม่ขับ...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน”
2.55 นาที
342 ครั้ง

04. ชุด “ปภ.แนะเลี่ยงพฤติกรรมเร็ว - เมาไม่ขับ...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27211 ครั้ง