กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

23/2/2560
03. ชุด “ปภ. แนะใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี...ลดบาดเจ็บรุนแรง - ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ”
2.18 นาที
365 ครั้ง

03. ชุด “ปภ. แนะใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี...ลดบาดเจ็บรุนแรง - ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27207 ครั้ง