กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

19/2/2557
สกู๊ปชุด ถนนปลอดภัย 1 นาที
1 นาที
483 ครั้ง

สกู๊ปชุด ถนนปลอดภัย 1 นาที

โครงการประชาสัมพันธ์ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ปี 2557

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62436 ครั้ง