กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

19/2/2557
สกู๊ปชุด ถนนปลอดภัย 30 วินาที 2557
0.30 นาที
404 ครั้ง

สกู๊ปชุด ถนนปลอดภัย 30 วินาที 2557

โครงการประชาสัมพันธ์ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62431 ครั้ง