กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

รายการคุยยกบ้าน ปี 2562

25/2/2562
ตอนที่ 1 ปภ. ส่งเสริมการป้องกันอัคคีภัย แนะวิธีป้องกัน หลีกเลี่ยงพฟติกรรมเสี่ยงเพลิงไหม้ ... ห้องกันไฟลุกลาม
2:40 นาที
222 ครั้ง

ตอนที่ 1 ปภ. ส่งเสริมการป้องกันอัคคีภัย แนะวิธีป้องกัน หลีกเลี่ยงพฟติกรรมเสี่ยงเพลิงไหม้ ... ห้องกันไฟลุกลาม

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62423 ครั้ง