กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

รายการคุยยกบ้าน ปี 2562

25/2/2562
สปอต "ปภ. ส่งเสริมการเรียนรู้รับมือภัยพิบัติ"
0:30 นาที
229 ครั้ง

สปอต "ปภ. ส่งเสริมการเรียนรู้รับมือภัยพิบัติ"

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62448 ครั้ง