กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ.

28/2/2562
ตอนที่ 4 รู้รับมือภัยพิบัติ ... ทุกชีวิตปลอดภัย
1:00 นาที
302 ครั้ง

ตอนที่ 4 รู้รับมือภัยพิบัติ ... ทุกชีวิตปลอดภัย

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62461 ครั้ง