กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

รายการคุยยกบ้าน ปี 2562

12/3/2562
ตอนที่ 2 ปภ.แนะเรียนรู้ - รับมือ - ลดผลกระทบปัญหาหมอกควัน...ดำเนินชีวิตปลอดภัย
2:50 นาที
202 ครั้ง

ตอนที่ 2 ปภ.แนะเรียนรู้ - รับมือ - ลดผลกระทบปัญหาหมอกควัน...ดำเนินชีวิตปลอดภัย

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62425 ครั้ง