กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

รายการคุยยกบ้าน ปี 2562

12/3/2562
ตอนที่ 3 ปภ.วางมาตรการป้องกันภัยแล้ง พร้อมแนะรู้ทัน – ป้องกัน – รับมือปัญหาภัยแล้ง…
2:36 นาที
228 ครั้ง

ตอนที่ 3 ปภ.วางมาตรการป้องกันภัยแล้ง พร้อมแนะรู้ทัน – ป้องกัน – รับมือปัญหาภัยแล้ง…

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62432 ครั้ง