กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

รายการคุยยกบ้าน ปี 2562

18/3/2562
ตอนที่ 4 ปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ แนะประชาชนเรียนรู้รับมือลดเสี่ยงอันตราย...ดำเนินชีวิตปลอดภัย
2.39 นาที
235 ครั้ง

ตอนที่ 4 ปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ แนะประชาชนเรียนรู้รับมือลดเสี่ยงอันตราย...ดำเนินชีวิตปลอดภัย

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62427 ครั้ง