กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

10/4/2562
ตอนที่ 2 ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน...สร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2562
1.30 นาที
218 ครั้ง

ตอนที่ 2 ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน...สร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2562

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62426 ครั้ง