กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

10/4/2562
ตอนที่ 3 ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ...สร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2562
1.30 นาที
252 ครั้ง

ตอนที่ 3 ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ...สร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2562

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62428 ครั้ง