กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

11/4/2562
ตอนที่ 5 ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุ...สร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2562
1.30 นาที
258 ครั้ง

ตอนที่ 5 ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุ...สร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2562

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62429 ครั้ง