กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

สารคดีโทรทัศน์

19/2/2557
ปภ.กำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมือภัยแล้ง
1.17 นาที
503 ครั้ง

ปภ.กำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมือภัยแล้ง

สารคดีโทรทัศน์ ชุด ปภ.กำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมือภัยแล้ง

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62470 ครั้ง