กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562

28/5/2562
ตอนที่ 17 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยทางถนน แนะตรวจสอบ – ดูแล – เติมก๊าซถูกวิธี... ลดเสี่ยงถังก๊าซรั่ว – ไฟไหม้รถ
2.08 นาที
199 ครั้ง

ตอนที่ 17 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยทางถนน แนะตรวจสอบ – ดูแล – เติมก๊าซถูกวิธี... ลดเสี่ยงถังก๊าซรั่ว – ไฟไหม้รถ

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62420 ครั้ง