กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562

7/6/2562
ตอน 18 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในบ้านเรือน แนะจัดสภาพแวดล้อมบ้านปลอดภัย ป้องกัน - ลดเสี่ยงอุบัติภัยในเคหสถาน
2:10 นาที
311 ครั้ง

ตอน 18 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในบ้านเรือน แนะจัดสภาพแวดล้อมบ้านปลอดภัย ป้องกัน - ลดเสี่ยงอุบัติภัยในเคหสถาน

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62430 ครั้ง