กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562

10/7/2562
ตอนที่ 19 ปภ.ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยทางถนน แนะหลักขับขี่ปลอดภัย...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
1ซ56 นาที
255 ครั้ง

ตอนที่ 19 ปภ.ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยทางถนน แนะหลักขับขี่ปลอดภัย...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62442 ครั้ง