กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562

9/8/2562
ตอนที่ 21 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยทางถนน แนะเรียนรู้หลักขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม ... ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
02:07 นาที
193 ครั้ง

ตอนที่ 21 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยทางถนน แนะเรียนรู้หลักขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม ... ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62421 ครั้ง