กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562

6/9/2562
ตอนที่ 24 ปภ.ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูฝน แนะประชาชนเรียนรู้ - รับมือ – ป้องกันอันตรายจากดินถล่ม
2:05 นาที
245 ครั้ง

ตอนที่ 24 ปภ.ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูฝน แนะประชาชนเรียนรู้ - รับมือ – ป้องกันอันตรายจากดินถล่ม

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62451 ครั้ง