กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562

2/10/2562
ตอนที่ 25 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในบ้านเรือนแนะจัดสภาพแวดล้อมปลอดภัย ... ป้องกันอันตรายแก่ผู้สูงอายุ
2:18 นาที
209 ครั้ง

ตอนที่ 25 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในบ้านเรือนแนะจัดสภาพแวดล้อมปลอดภัย ... ป้องกันอันตรายแก่ผู้สูงอายุ

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62453 ครั้ง