กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ

3/12/2562
ตอนที่ 1 ปภ. เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ แนะประชาชนเรียนรู้รับมือ ลดเสี่ยงอันตราย ... ดำเนินชีวิตปลอดภัย
2 นาที
1095 ครั้ง

ตอนที่ 1 ปภ. เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ แนะประชาชนเรียนรู้รับมือ ลดเสี่ยงอันตราย ... ดำเนินชีวิตปลอดภัย

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62437 ครั้ง