กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ

27/1/2563
ตอนที่ 3 ปภ. เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแนะประชาชนเรียนรู้รับมือ ลดเสี่ยงอันตราย...ดำเนินชีวิตปลอดภัย
2:00 นาที
355 ครั้ง

ตอนที่ 3 ปภ. เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแนะประชาชนเรียนรู้รับมือ ลดเสี่ยงอันตราย...ดำเนินชีวิตปลอดภัย

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62444 ครั้ง