กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ

27/1/2563
ตอนที่ 4 ปภ. เตรียมพร้อมเฝ้าระวังอุบัติภัยในวันลอยกระทง แนะประชาชนระวังอุบัติเหตุทางน้ำ พลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอย
2:00 นาที
345 ครั้ง

ตอนที่ 4 ปภ. เตรียมพร้อมเฝ้าระวังอุบัติภัยในวันลอยกระทง แนะประชาชนระวังอุบัติเหตุทางน้ำ พลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอย

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62452 ครั้ง