กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ

27/1/2563
ตอนที่ 5 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัย แนะเรียนรู้ - ป้องกันอันตราย ท่องเที่ยงช่วงฤดูหนาวปลอดภัย
2:00 นาที
413 ครั้ง

ตอนที่ 5 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัย แนะเรียนรู้ - ป้องกันอันตราย ท่องเที่ยงช่วงฤดูหนาวปลอดภัย

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62433 ครั้ง