กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

Animation Clip

2/10/2563
ปภ. แนะเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ดำเนินชัวิตปลอดภัยในช่วงฤดูฝน
2:06 นาที
378 ครั้ง

ปภ. แนะเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ดำเนินชัวิตปลอดภัยในช่วงฤดูฝน

ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2563 www.nationtv.tv

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 60359 ครั้ง