กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

19/2/2557
ปภ.มุ่งสร้างปีใหม่สัญจรปลอดภัย 2557
1 นาที
452 ครั้ง

ปภ.มุ่งสร้างปีใหม่สัญจรปลอดภัย 2557

สกูปโทรทัศน์ ชุด ปภ. มุ่งสร้างปีใหม่สัญจรปลอดภัย ความยาว 60 วินาที

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62450 ครั้ง