กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

Animation Clip

11/4/2565
ปภ.แนะใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี..ลดบาดเจ็บรุนแรง-ลดอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
1:59 นาที
201 ครั้ง

ปภ.แนะใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี..ลดบาดเจ็บรุนแรง-ลดอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

อุปกรณ์นิรภัยเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางโดยเฉพาะเมื่อประสบอุบัติเหตุ จะช่วยป้องกันผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 60372 ครั้ง