กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

Animation Clip

11/4/2565
ปภ.เตือนจุดเสี่ยงอันตราย...แนะเรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านจุดเสี่ยงอย่างปลอดภัย
2:29 นาที
205 ครั้ง

ปภ.เตือนจุดเสี่ยงอันตราย...แนะเรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านจุดเสี่ยงอย่างปลอดภัย

การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนอกจากผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 60380 ครั้ง